Een Application Programming Interface (API) verzorgt de koppeling tussen meerdere informatiesystemen, waardoor deze kunnen communiceren.

U vindt het informatiemodel en de documentatie van de koppelingen (API) per activiteit onder het plaatje van de betreffende activiteit.

Voor het zelf aanleveren van data is een bronhoudercode en API key vereist. Deze worden geleverd door Geodan. Een key kan worden aangevraagd door een mail met verzoek te sturen naar REV@geodan.nl.

Om een API key aan te vragen of gebruik te gaan maken van het aanleverportaal, kunt u mailen naar REV@geodan.nl.

Elke organisatie krijgt een eigen API key en kan alleen zijn eigen data muteren.

Als de JSON niet voldoet aan de specificaties zal er een foutmelding verschijnen en komen de gegevens niet in het REV terecht. Eventuele fouten in de formattering kunnen met een JSON validator worden opgespoord.

Het REV valideert op de geldigheid (geometrieën, coördinaten, unieke ID's en schemavalidatie) van de ingevoerde data, maar niet op de inhoud van de data. Eventuele fouten in de data kunnen worden hersteld door het aanleveren van een nieuwe dataset. Deze vervangt dan de foutieve data.

Naast een validatie op geometrieën, coördinatenstelsel en unieke ID's wordt er een schemavalidatie uitgevoerd. In deze validatie wordt gecontroleerd of de velden in het JSON bericht conform de API specificatie zijn. Welke velden mogen of moeten voorkomen in het JSON bericht, en van welk datatype deze mogen zijn, is beschreven in de API specificatie die je kunt inzien via de Swagger documentatie: https://acc.apps.geodan.nl/public/revpreproductie/rev/api-docs/swagger.html?url=https://services.geodan.nl/public/document/_/api/data/XAJFHWXIYXDE/preprod/rev-v2-specification.yaml

Het REV is zo opgezet dat bronhouders data kunnen aanleveren en opvragen uit het REV via de REST-API. Dit is een koppeling specifiek ontwikkeld om communicatie tussen ‘machines’ mogelijk te maken. Zo kan bijvoorbeeld een VTH systeem van een bronhouder aangesloten worden op het REV via deze koppeling. Voor bronhouders die niet meteen rechtstreeks op het REV kunnen aansluiten via de REST-API, is het aanleverportaal ontwikkeld. Met deze online omgeving kun je als bronhouder je informatie aanleveren aan het REV. Het aanleverportaal zorgt voor de (technische) communicatie met het REV. Omdat er hierin één bestand tegelijkertijd kan worden aangeleverd, is het aanleverportaal vooralsnog niet aan te raden voor het (structureel) aanleveren van veel bestanden, maar wel als instrument om te controleren of bestanden door de validatie heen komen.
Het aanleverportaal bestaat uit onderstaande onderdelen:
1. Inloggen: alleen na inloggen kan er gebruik worden gemaakt van het aanleverportaal.
2. Data valideren: het aangeleverde JSON-bestand kan gevalideerd worden via het aanleverportaal, waarna er feedback zal volgen over het al dan niet slagen van de validatie.
3. Data bekijken: indien de data is goedgekeurd door de validator, kan deze bekeken worden in een online GIS viewer voor een laatste visuele controle.
4. Data publiceren: na goedgekeurde validatie, kan de data worden gepubliceerd in het REV. De data is dan ook te raadplegen via de openbare web mapping service (WMS).