Aandachtspunten

• Momenteel worden alleen LocatieActiviteiten zonder RRGS type 'vuurwerk', 'defensie' en 'ontplofbarestof' meegenomen in de conversie.
• Enkel geautoriseerde RRGS data wordt meegenomen in de conversies.

Aangezien de DCMR consequent een eigen 'lokaalid' heeft ingevuld (zie BRONHOUDER_ID in WFS), wordt dit 'lokaalid' gebruikt bij het samenstellen van het IMEV-veld 'identificatie'. Voor andere BRZO-omgevingsdiensten wordt het RRGS_ID gebruikt bij het samenstellen van de 'identificatie'. Om locaties in het REV te kunnen koppelen aan inrichtingen/locaties in het eigen VTH-systeem, kan het gewenst zijn om een koppeltabel te maken van deze IMEV-identificaties en de  lokale id's van deze inrichtingen/locaties volgens het eigen VTH-systeem.

De GEOMETRY van de TERREINGRENS (WFS) met deze RRGS_ID's is overgenomen als 'geometrie' van de LocatieActiviteit en van de belangrijkste 'SevesoReferentie'. Deze 'SevesoReferentie' met omschrijving 'Terrein van inrichting' is de referentie voor alle berekende EVContouren. In de conversie vanuit het RRGS zijn alleen de berekende PR10-6, PR10-7 en/of PR10-8 contouren meegenomen. Indien geen PRContour (PR10-6, PR10-7 én PR10-8) is geregistreerd, is toegevoegd dat een EV-contour 'nietVanToepassing' is. Nadat de herberekende aandachtsgebieden beschikbaar zijn gesteld, kunnen deze worden toegevoegd aan deze SevesoReferentie met omschrijving 'Terrein van richting' of aan een SevesoReferentie ter plaatse van een specifieke installatie. 
De conversiedataset bevat informatie/data die niet meegaat naar het REV. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de QRA (datum QRA, QRA rekenmethodiek, etc) en stofnamen.  Deze dataset is te downloaden via het portaal (achter wachtwoord).