Het volgende bronhoudersoverleg is op 25 februari van 13:00 tot 14:00. U kunt zich opgeven via REV@rws.nl Bronhoudersdagen worden om de maand georganiseerd in 2021.

  Het doel van deze bronhoudersdagen is om de bronhouders met elkaar in contact te brengen. Het uitwisselen van opgedane kennis en informatie tijdens de meeting is voor de deelnemers belangrijk. Deze bijeenkomsten zijn voor het REV projectteam ook van groot belang. Wij krijgen op deze manier een gevoel voor:

  • de hobbels die overwonnen moeten worden,
  • inzicht in de status van het aansluitproces,
  • en een terugkoppeling op de kwaliteit van de door ons aangeboden informatie.

  De deelnemers geven aan dat de bronhoudersdagen nuttig en zinvol zijn. We zijn dan ook van plan om deze vergaderingen eens in de twee maanden te organiseren.

  Afgelopen 3 december is de tweede bronhoudersdag georganiseerd. Hieronder vindt u links naar het verslag van deze vorige bronhoudersdag en een door DCMR gemaakt overzicht van EV-relevante activiteiten in het BAL en BKL. Beide stukken zijn informatief bedoeld voor inzicht in het proces en niet als juridisch bindende stukken.

  Verslag bronhoudersdag 3 december

  DCMR overzicht EV relevante activiteiten

   

  Digitale vragenuurtjes

  8 Februari is er van 13:00 tot 14:00 weer een digitaal vragenuurtje. U kunt zich vooraf per mail opgeven via  REV@rws.nl.

  Aanleverportaal klaar om te testen

  Het doel van het Register Externe Veiligheid (REV) is om bronhouders via een automatische koppeling te laten aansluiten.

  Ervaringen aansluittraject RUD Utrecht

  Iedere nieuwsbrief is er een interview met een bronhouder over het aansluittraject op het Register Externe Veiligheid (REV).

  Nieuwe pagina’s op de REV site

  Het REV staat niet stil. In het laatste kwartaal van 2020 zijn diverse nieuwe producten opgeleverd.

  Op deze pagina is de documentatie opgenomen voor bronhouders die “aan de slag” willen met aansluiten op het REV. U kunt hier het starterskit en informatiemodel totaal, het gegevenswoordenboek en het informatiemodel en voorbeeld JSON-bestand per activiteit downloaden.

  De oude Activiteitenpagina met de bevindingen uit de activiteitenteams en de clusterindeling is vervangen, maar nog wel in te zien.  

   

  Ervaringen aansluittraject omgevingsdienst

  Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV).

  Terugkoppeling eerste bronhoudersmiddag

  Al enige tijd is een aantal bronhouders aan het testen met het REV, in samenwerking met het REV-team. Momenteel richten zij zich op het inventariseren van de benodigde gegevens.