Verantwoordelijkheden 

Als bronhouder zorgt u ervoor dat uw informatie aangesloten is op het Register Externe Veiligheidsrisico’s. Dit betekent dat uw informatie geordend moet zijn volgens het informatiemodel en dat u uw data ontsluit via de application programming interface (API). De beschrijvingen van het informatiemodel, het datamodel en de API staan op de Activiteiten pagina.

Wat gebeurt er met uw data?

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s is een database. Aan de hand van het informatiemodel kunt u als bronhouder de brondata automatisch aanleveren. De data worden daarna geordend, gevalideerd en opgeslagen in het register.

Het ministerie stelt de data uit het register op een uniforme wijze als webservice beschikbaar. Dan kan iedereen die dat wil, gebruik maken van die database. Partijen kunnen bijvoorbeeld zelf een viewer ontwikkelen, waar uitsluitend de informatie die voor hen relevant is wordt weergegeven. Ook kunnen zij de data combineren met andere datasets, zodat nieuwe informatie ontstaat.

Naast webservices ontsluit het ministerie de informatie ook op kaart. U kunt de kaarten met informatie over de verschillende activiteiten vinden op de Activiteiten pagina en op de Atlas Leefomgeving.