De starterskit bevat een aantal documenten die een bronhouder praktisch op weg helpen bij het aansluiten. Er is bij het opstellen gebruik gemaakt van het nieuwe concept IMEV totaal (Informatiemodel externe veiligheid). Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk.

Starterskit en informatiemodel totaal

De starterskit bevat een aantal documenten die een bronhouder praktisch op weg helpen bij het aansluiten. In deze starterskit is onder andere de  REV-aanleverinstructie van Geodan opgenomen. Hierin staan alle technische stappen beschreven die nodig zijn om aan te sluiten op het REV. Er is bij het opstellen gebruik gemaakt van het nieuwe concept IMEV (Informatiemodel externe veiligheid). 

Daarnaast bevat de starterskit de handleiding voor het aanleverportaal. Dit portaal kunt u als bronhouder gebruiken om handmatig informatie aan het REV te leveren. In de handleiding voor bronhouders vindt u informatie over het gebruik van het aanleverportaal. Ook vindt u in de starterskit een zipfile met daarin de voorbeeld JSON-bestanden voor alle activiteiten. De voorbeeldbestanden kunnen bronhouders gebruiken als hulpmiddel bij het aanmaken van JSON bestanden. Ze geven de structuur van de data aan die kunnen worden aangeleverd.

Gegevenswoordenboek (concept)

Het gegevenswoordenboek maakt termen uit het informatiemodel duidelijk. Het bevat voor ieder informatiemodel alle attributen en alle objecten in een Excel-bestand. Voor ieder attribuut is de relevante informatie beschreven, zoals: de definitie, de herkomst van deze definitie, de wijze van gebruik en het format waarin de informatie moet zijn opgenomen. De definities in de gegevenswoordenboeken zijn waar mogelijk gelijk met de wettelijke definities zoals deze ook in de Omgevingswet gebruikt worden. Waar dit niet mogelijk bleek is gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke definities. Vragen over het gegevenswoordenboek kunnen gesteld worden via REV@rws.nl. Omdat het gaat om een conceptversie stellen we het op prijs om ook verbetervoorstellen te ontvangen.

Versie documenten: starterskit van december 2020, met daarin de aanleverinstructie van november 2021 en JSON voorbeeldbestanden van november 2021. Het concept gegevenswoordenboek is van maart 2021.