Het register wordt activiteit voor activiteit gebouwd. Per activiteit zijn er vijf ketenstappen:

I.    Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat selecteert de activiteit en zet de keten in werking.

II.    Vervolgens maakt Antea Group een informatiemodel voor de activiteit. Zij doen dit samen met bronhouders en deskundigen. Geonovum toetst het concept.

III.    Geodan gebruikt het informatiemodel voor het datamodel. De automatische koppeling (API) met de data van de bronhouders wordt ontwikkeld en ingericht.

IV.    Drie bronhouders testen de automatische koppelingen. De data van deze bronhouders worden in het register opgeslagen.

V.    In de laatste ketenstap worden de ingevoerde gegevens via de Atlas Leefomgeving ontsloten. Er ontstaat voor het betreffende type activiteit een kaartlaag, waar de veiligheidsrisico’s over dat thema te zien zijn. De kaarten van de Atlas Leefomgeving zijn geschikt om op eigen websites te gebruiken. Los daarvan wordt de data in het register via een API onbewerkt beschikbaar gesteld, zodat gebruikers er zelf mee aan de slag kunnen.