Wat doet het Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico's?

Het Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico's zorgt ervoor dat de informatie rond het proces om te komen tot een REV voor iedereen beschikbaar is. Dat doen we niet alleen met deze website: u kunt ons ook tegenkomen op bijeenkomsten in het land. 

We vinden het belangrijk dat u – als bronhouder of gebruiker - weet waar u aan toe bent en weet hoe het proces rond het REV eruit ziet, zodat u kunt meedenken en input kunt geven. Ook kunt u bij ons terecht met al uw vragen, ideeën en opmerkingen over het Register Externe Veiligheid. Wij spelen dat dan door naar de juiste personen.

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van het Register Externe Veiligheidsrisico’s in uw organisatie? Wilt u weten hoe andere organisaties dit hebben aangepakt? Of wilt u meedenken bij de ontwikkeling van het Register Externe Veiligheidsrisico’s? Neem dan contact met ons op. Dit kan via  REV@rws.nl.

Hans de Waal

Foto van Hans de Waal

Naam: Hans de Waal

Interessantste activiteit: LNG- en LPG-tankstations

Omdat: ik aan de basis heb gestaan van de bijbehorende regelgeving
 

Henk Verburg

Foto van Henk Verburg

Naam: Henk Verburg

Interessantste activiteit: Vervoer basisnet

Omdat: ik erg benieuwd ben hoe wij hierin het vervoer over het water en over de weg vorm gaan geven

Taco Kooistra

Foto van Taco Kooistra

Naam: Taco Kooistra

Interessantste activiteit: Seveso-inrichtingen

Omdat: ik destijds namens Nederland heb mogen bijdragen aan de fundamentele herziening van de Seveso-richtlijn (1996)

Rianne Dobbelsteen

Foto van Rianne Dobbelsteen

Naam: Rianne Dobbelsteen

Interessantste activiteit: Seveso

Omdat: hierin alle keuzes samenkomen: combinatie van activiteiten, plus aandachtsgebieden en vertrouwelijkheid van data

Petra van der Werf

Foto van Petra van der Werf

Naam: Petra van der Werf

Interessantste activiteit: Buisleidingen

Omdat: je buiten niet zomaar onder de grond kunt kijken of er een leiding ligt

Eugene Hendrikx

Foto van Eugène Hendrikx

Naam: Eugène Hendrikx

Interessantste activiteit: Vuurwerkopslagplaatsen

Omdat: dit onderwerp aanspreekt bij het grote publiek

Aniek Ahlers

Foto van Aniek Ahlers

Naam: Aniek Ahlers

Interessantste activiteit: LPG tankstations

Omdat: ik vlakbij een LPG tankstation woon

Liesbeth Hennink

Foto van Liesbeth Hennink

Naam: Liesbeth Hennink

Interessantste activiteit: Aandachtsgebieden

Omdat: de berekening van deze gebieden innovatief is

Ton Schouten

Foto van Ton Schouten

Naam: Ton Schouten

Interessantste activiteit: Spoorwegemplacementen

Omdat: mijn vrouw bij ProRail werkt

Harm van Wijnen

Foto van Harm van Wijnen

Naam: Harm van Wijnen

Interessantste activiteit: Opslaan in verpakking

Omdat: ik vroeger met deze activiteit heb gewerkt

Antea Group

Naam: Antea Group

De adviesgroep Data&Informatie van Antea Group stelt het Informatiemodel voor het REV (IMREV) op met inbreng van domeinexperts, gebruikers en beheerders. Ons team bestaat uit een aantal informatie-analisten. Zij werken elk een aantal activiteiten uit. De modelleur bewaakt dit in het totale informatiemodel. Ons team bestaat uit:

 • Frank Zwiers: informatie-analist en modelleur
 • Dirk-Jan Venema: informatie-analist
 • Pim Timmermans: informatie-analist
 • Mirian van Ansem: projectleider

Vanuit de informatie die het ministerie ons aanreikt maken wij een concept-model voor dit onderdeel. Dit wordt besproken met het activiteitenteam en aangevuld en bijgesteld, daar waar nodig. De informatiemodellen voor de verschillende activiteiten vindt u onder het tabblad Meedenken.
 

Geodan BV

Naam: Team Geodan (Geodan BV)

Geodan is gespecialiseerd in geo-informatie en ICT. Met deze combinatie bieden we location intelligence om de kracht van de locatie te benutten. Geodan verzamelt, combineert, visualiseert en analyseert data. Door data te combineren, zorgen we voor betere communicatie, efficiëntere processen en slimme inzichten. Inzichten waarmee je beslissingen kunt nemen. Geodan ontwikkelt ook tools waarmee je ruimtelijke informatie kunt beheren, analyseren en beschikbaar stellen. Vanuit die expertise realiseren wij voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Register Externe Veiligheidsrisico’s voor aanlevering, opslag en ontsluiting van deze data én ondersteunen wij bronhouders bij het aanleveren van data. Ons team bestaat uit:

 • Susanne Scepek: Ontwikkelaar
 • Huub Fleuren: Ontwikkelaar
 • Onno Bleyenga: Ontwikkelaar en Scrum Master
 • Luba Miteva: Tester en kwaliteitsborging
 • Marnix Tentij: Architect en ontwikkelaar
 • Britt van Waveren: Consultant
 • Nick Naus: Product Owner
 • Victor van Katwijk: Business consultant
 • Jos Pohlmann: Projectleider

Op basis van het informatiemodel van Antea Group ontwerpen en ontwikkelen wij een databasemodel en technische koppelvlakken (API, WMS, WFS) conform gangbare standaarden. Bronhouders kunnen de informatie geautomatiseerd aanleveren door gebruik te maken van de API. De API interface is beschreven conform OAS 3 zodat voor ontwikkelaars inzichtelijk is hoe de informatie kan worden aangeleverd en opgevraagd uit het register. We zorgen er ook voor dat de benodigde informatie uit het register beschikbaar komt via digitale kaarten zoals in de Atlas Leefomgeving.

Infomil

REV team

Naam: InfoMil

Wij zijn het cluster Externe Veiligheid binnen InfoMil. Sinds 1 januari 2020 werken wij in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat aan de communicatie over het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Met bovenstaande collega’s werken wij aan verschillende communicatie-aspecten zoals:
•    Actualiseren van de website Registerexterneveiligheid.nl
•    Beantwoorden van vragen over het REV via een digitale helpdesk
•    Organiseren van informatiesessies
•    Actief communiceren naar bronhouders via diverse communicatiekanalen

Ons doel is dat zoveel mogelijk bronhouders op de hoogte zijn van de komst van het REV. Dat bronhouders actief kunnen deelnemen aan het proces om zich aan te sluiten op dit register.

Wie zien je graag bij een komende informatiesessie, op de website of als abonnee op onze nieuwsbrief.
Tot dan.
Wim, Remco, Verona, Leon, Dina, Manuel, Mandy en Peter (niet op de foto).