Wat is een conversietabel?

Een conversietabel is een Excel bestand waarin per Milieubelastende activiteit (MBA) zichtbaar is:

  • welke velden Geodan in opdracht van het ministerie van IenW vanuit het RRGS wel  overzet naar het REV
  • welke velden niet worden overgezet
  • en voor welke velden in het REV nog geen informatie bekend is.

Door Geodan is hiervoor een vergelijking gemaakt van alle velden in het RRGS met de velden in het REV. Zij geven in één bestand per activiteit aan welke velden vanuit het RRGS worden geconverteerd naar het REV.

Wat heb je als bronhouder hieraan?

Als bronhouder krijg je met de tabellen een overzicht van het werk dat door Geodan is gedaan om de data vanuit het RRGS over te zetten naar het REV. Door deze tabellen ontstaat ook een beeld welke data nog aanvulling door bronhouders vraagt, voordat alle (verplichte)velden in het REV gevuld zijn. De ontbrekende gegevens voor een activiteit kunnen in de BGM Module worden aangevuld.  Door de tabellen kritisch te bekijken en verbeteringen door te geven kan de conversie van gegevens verbeteren. Er hoeven dan minder ontbrekende gegevens aangevuld te worden.