Wetteksten Bkl

Startdocument voor de activiteit 'Windturbines'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

 

Dit informatiemodel is van juli 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

IMEV Windturbines

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider     Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen  Windturbines Bastiaan Vader (NWEA)
Maarten Scheffers (RWS)
Charles Tangerman (IenW/O&M)
Erwin Haan (IenW/O&M)
Gerda de Vries (IenW)
Johannes van Steenis (RvO)
Jan Skornsek (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CVGG)
Bronhouders Louis Jansen (OD NHN)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Eugène Hendrikx (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Ton Schouten (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Pim Timmermans (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)
Activiteitenteam windturbines