Wetteksten Bkl

Startdocument voor de activiteit 'Windturbines'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

 

Een nieuwe versie van de informatiemodellen, van november 2020, is te vinden bij de informatiemodellen van cluster 4 en 5.

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider     Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen  Windturbines Bastiaan Vader (NWEA)
Maarten Scheffers (RWS)
Charles Tangerman (IenW/O&M)
Erwin Haan (IenW/O&M)
Gerda de Vries (IenW)
Johannes van Steenis (RvO)
Jan Skornsek (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CVGG)
Bronhouders Louis Jansen (OD NHN)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Eugène Hendrikx (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Ton Schouten (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Pim Timmermans (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)
Activiteitenteam windturbines