Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider

Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Themacoördinator Aandachtsgebieden Liesbeth Spoelma (IenW/O&M)
Deskundigen Seveso Danischa Ramdat (IenW/O&M)
Anneke Raap (IenW/O&M)
Deskundigen Eveline Buter (Witteveen+Bos)
Bronhouders Kees Aarts (Omgevingsdienst Midden West Brabant)
Rachel Damoiseaux (RUD Zuid Limburg)
Henry Hiltjesdam (Omgevingsdienst Nijmegen)
Stefan Musch (Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied)
Kerstin Probst (Omgevingsdienst Groningen)
Joost de Klerk (DCMR/EV)
Rinus de Bruijne (DCMR/Data)
Contactpersoon vanuit de Atlas Ton Schouten (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Frank Zwiers (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)

 

Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam Seveso-inrichting