Startdocument voor de activiteit 'Seveso - inrichtingen'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

Dit informatiemodel is van juli 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

IMEV Seveso

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider

Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Themacoördinator Aandachtsgebieden Liesbeth Spoelma (IenW/O&M)
Deskundigen Seveso Danischa Ramdat (IenW/O&M)
Anneke Raap (IenW/O&M)
Deskundigen Eveline Buter (Witteveen+Bos)
Bronhouders Kees Aarts (Omgevingsdienst Midden West Brabant)
Rachel Damoiseaux (RUD Zuid Limburg)
Henry Hiltjesdam (Omgevingsdienst Nijmegen)
Stefan Musch (Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied)
Kerstin Probst (Omgevingsdienst Groningen)
Joost de Klerk (DCMR/EV)
Rinus de Bruijne (DCMR/Data)
Contactpersoon vanuit de Atlas Ton Schouten (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Frank Zwiers (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)

 

Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam Seveso-inrichting