Dit informatiemodel is van maart 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

Informatiemodel Opslag gevaarlijke stoffen

 

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider     Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen  Opslag Wim Makaske (RWS)
Dina Rezvanova (RWS)
Bronhouders Jolanda Jansen (DCMR)
Rudy Bos (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
Lourens de Puij (Gemeente Den Haag)
Frank Lelieveld (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
Henry Hiltjesdam (ODRN)
Inge van den Berk (ODRN)
Astrid Hoogenraad (ODH)
Leonie Flenter (ODH)
Sasja van den Bergh (OZHZ)
Louis Jansen (OD NHN)
Kristy Kempees (OD ZHZ)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Eugène Hendrikx (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Dirk Jan Venema (Antea Group)
Mirian van Ansem (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)
Activiteitenteam opslag