Dit informatiemodel is van maart 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

Informatiemodel LPG tankstation

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen LPG Soedesh Mahesh (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Wim Makaske (RWS)
Bronhouders Kenneth Brouwers
Marcel Scherrenburg
Boudewijn de Hoop
Rogier Wegerif
Betrokkenen John Rayer (i-Go)
Joek Hondius (REM)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Petra van der Werf (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Dirk Jan Venema
Jos Pohlmann (Geodan)

 

Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam LPG tankstations