Startdocument voor de activiteit 'Tanken van LPG'. 

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

Een nieuwe versie van het informatiemodel, van eind september 2020, is te vinden bij de informatiemodellen van cluster 1.1.

 

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen LPG Soedesh Mahesh (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Wim Makaske (RWS)
Bronhouders Kenneth Brouwers
Marcel Scherrenburg
Boudewijn de Hoop
Rogier Wegerif
Betrokkenen John Rayer (i-Go)
Joek Hondius (REM)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Petra van der Werf (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Dirk Jan Venema
Jos Pohlmann (Geodan)

 

Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam LPG tankstations