Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen LPG Soedesh Mahesh (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Wim Makaske (RWS)
Bronhouders Kenneth Brouwers
Marcel Scherrenburg
Boudewijn de Hoop
Rogier Wegerif
Betrokkenen John Rayer (i-Go)
Joek Hondius (REM)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Petra van der Werf (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Dirk Jan Venema
Jos Pohlmann (Geodan)

 

Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam LPG tankstations