Startdocument voor de activiteit 'Kwetsbare gebouwen en locaties'

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

Dit informatiemodel is van oktober 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

Concept Informatiemodel kwetsbaar gebouw of locatie

  

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Signaleringskaart Anita van Mulken (Mulken Advies)
Jan-Willem van Aalst (ImerGis)
Felix van der Meijden (ODHaaglanden)
Deskundigen Guus Welter (IFV)
Han Schutte (IFV)
Vincent Aalbers
Veiligheidsregio’s

Hendriët Wanders (Veiligheidsregio Utrecht)

 

Datahouders

Brenda Eekhof (Gemeente Dalfsen)
Chris van Leer (Gemeente Den Bosch)
Hans Iserief (Gemeente Tilburg)
Henri van der Velden (Gemeente Eindhoven)
Carry van den Beld (Gemeente Venlo)
Thiemo Peet (Gemeente Nieuwegein)
Suzanne Robijn (Gemeente Amersfoort)
Ron van Reenen (Gemeente IJsselstein)
Xander Bult (Gemeente Renswoude)
Annet Hendriks (Gemeente De Bilt)
Cor Blanken (Gemeente Zwolle)
Corien Heezen (Gemeente Amersfoort)
Daniël Koster (Gemeente Rotterdam)

Contactpersoon uit het Communicatieteam Peter Winkelman  (RWS)
Contactpersoon vanuit de Atlas Stéphanie Wesselink (RWS)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan

Mirian van Ansem (Antea Group)
Dirk-Jan Venema (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)