Startdocument voor de activiteit 'Explosieaandachtsgebieden vuurwerk'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

 

Dit informatiemodel is van juli 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

IMEV Vuurwerk

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider     Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen  Vuurwerk Charlotte van Slagmaat (IenW/O&M)
Chantal Wals (IenW/O&M)
Soedesh Mahesh (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Mandy Taal (RWS)
Jeroen Dubbelman (Landelijk werkgroep vuurwerk coördinatoren)
Bronhouders Marcel Spronk (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
Eddy Boersma (RUD Drenthe)
Marjan Verhoeven (DCMR)
Jan Lammers (DCMR)
Adriëtte de Lange (Gemeente Rotterdam) - convenant
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Eugène Hendrikx (Ambient)
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVM)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Dirk Jan Venema (Antea Group)
Frank Zwiers (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)