Startdocument voor de activiteit 'Buisleidingen'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

Een nieuwe versie van het informatiemodel, van november 2020, is te vinden bij de informatiemodellen van cluster 4 en 5.

 

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Themacoördinator Aandachtsgebieden Liesbeth Spoelma (IenW/O&M)
Deskundigen Buisleidingen Charles Tangerman
Anneke Raap (IenW/O&M)
Deskundigen Eveline Buter (Witteveen+Bos)
Datahouders Hans Pouw (Defensie)
Paul Kassenberg (Gasunie)
Bas Chiaradia (PPS-Pipelines)
Frans Driessen (VELIN)
Contactpersoon uit het Communicatieteam Petra van der Werf
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Frank Zwiers (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)
Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam Buisleidingen