Dit informatiemodel is van maart 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

Informatiemodel Buisleidingen

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

Projectleider Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Themacoördinator Aandachtsgebieden Liesbeth Spoelma (IenW/O&M)
Deskundigen Buisleidingen Charles Tangerman
Anneke Raap (IenW/O&M)
Deskundigen Eveline Buter (Witteveen+Bos)
Datahouders Hans Pouw (Defensie)
Paul Kassenberg (Gasunie)
Bas Chiaradia (PPS-Pipelines)
Frans Driessen (VELIN)
Contactpersoon uit het Communicatieteam Petra van der Werf
Contactpersoon vanuit de Atlas Harm van Wijnen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Frank Zwiers (Antea Group)
Jos Pohlmann (Geodan)
Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam Buisleidingen