Startdocument voor de activiteit 'Basisnet'.

Bij dit startdocument kan gebruik zijn gemaakt van een oudere versie van de wetteksten. De meest recente versie van het Bkl vindt u hier.

Dit informatiemodel is van december 2020. Het informatiemodel is vastgesteld, maar gedurende de testfase kunnen er nog wijzigingen in optreden.

Voor een groter formaat klik hier.

IMEV Basisnet december 2020

Datamodel

Het activiteitenteam is van wisselende samenstelling, maar bestaat om te beginnen uit:

 

Projectleider

Henk Verburg
Projectcoördinatoren (IenW/O&M) Hans de Waal (IenW/O&M)
Rianne Dobbelsteen (IenW/O&M)
Jurist OW (IenW/O&M) Taco Kooistra (IenW/O&M)
Deskundigen Basisnet Fred Mudde (IenW/O&M)
Henk Nagelhout (IenW/O&M)
Benjamin Beldman (IenW/O&M)
Bronhouders weg en water (RWS/WVL) Dirk Simon Beerda
Joke Botterweg
Marko Ludeking
Edwin Biegel
Peter Meijers
Margriet Bakker
Gert Lems
Bronhouders Spoor Peter Robbe (Prorail)
Contactpersoon vanuit het Communicatieteam Aniek Ahlers (IenW/O&M)
Contactpersoon vanuit de Atlas Ton Schouten (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Vertegenwoordigers van de uitvoerders in de keten: Antea Group, Geodan Mirian van Ansem (Antea Group)
Dirk Jan Venema
Jos Pohlmann (Geodan)
Foto van de deelnemers aan het activiteitenteam Basisnet