Op deze pagina is de documentatie opgenomen voor bronhouders die willen aansluiten op het REV. Met de informatie op de pagina kunt u “aan de slag”.

U vindt hier een “starterskit” als zipfile. De starterskit bevat een aantal documenten die een bronhouder praktisch op weg helpen bij het aansluiten. In deze starterskit is onder andere de  REV-aanleverinstructie van Geodan opgenomen. Hierin staan alle technische stappen beschreven die nodig zijn om aan te sluiten op het REV. Er is bij het opstellen gebruik gemaakt van het nieuwe concept IMEV (Informatiemodel externe veiligheid). De laatste versie van het totale IMEV kunt u hieronder downloaden.
Daarnaast bevat de starterskit de handleiding voor het aanleverportaal. Dit portaal kunt u als bronhouder gebruiken om handmatig informatie aan het REV te leveren. In de handleiding voor bronhouders vindt u informatie over het gebruik van het aanleverportaal.

Ook is op deze pagina per activiteit een zipfile te downloaden van het nieuwe concept Informatiemodel externe veiligheid en de voorbeeld JSON-bestanden. De voorbeeldbestanden kunnen bronhouders gebruiken als hulpmiddel bij het aanmaken van JSON bestanden. Ze geven de structuur van de data aan die kunnen worden aangeleverd. De indeling per activiteit vindt u hieronder in de blokken.

De  oude Activiteitenpagina met de bevindingen uit de activiteitenteams is vervangen, maar nog wel in te zien.

Versie documenten: december 2020

Vervoer/parkeren