Het register bouwen wij in stappen voor alle activiteiten in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Wij breiden daarbij de technische documentatie voor elke activiteit steeds verder uit: eerst het informatiemodel, daarna het datamodel en de automatische koppeling. Vervolgens begint het testen met data van de eerste bronhouders. Als alles werkt, wordt een activiteit ‘vrijgegeven’ en kunnen alle bronhouders hun systemen verbinden.
 
Tijdens inhoudelijke discussies in activiteitenteams is de technische basis gelegd voor het aansluiten, opslaan en ontsluiten van EV-informatie. Meer informatie daarover kunt u op de pagina  Activiteiten  vinden. Daarmee zijn we (voor de eerste zeven activiteiten) in de fase van het "Test- en aansluittraject" gekomen.

Een globale planning voor het gehele project zal binnenkort hier te zien zijn.