Welke stappen moet ik zetten?

De bronhouder moet ervoor zorgen dat de data van de risicovolle activiteiten in het REV terecht komen. Daarbij is het de bedoeling een koppeling tussen het zaaksysteem en het REV te realiseren (via een API). Die koppeling moet tot stand gebracht worden voor 1 juli 2022, de datum dat naar verwachting de Omgevingswet in werking treedt. Omdat het proces van kennismaking met het REV tot de uiteindelijke aansluiting veel tijd in beslag neemt, adviseren we de bronhouders snel te beginnen. U staat overigens zeker niet alleen voor deze opgave.

 

Stappenplan

Het oefenen met de REV oefenomgeving is een onderdeel van het test- en aansluittraject. Het traject valt in een zestal stappen uiteen, zoals in onderstaande figuur inzichtelijk is gemaakt.

Het stappenplan voor de bronhouder

Met veel omgevingsdiensten hebben we al contact gehad en een startsessie doorlopen.

Anders raden we de bronhouder aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en te beginnen. Dat kan via het mailadres REV@rws.nl. Het proces dat daarop volgt  lichten we in blokken toe.

Als u met ons contact heeft opgenomen (via REV@rws.nl), plannen we een startsessie in.  In die sessie gaan mensen uit het projectteam REV, van RWS/Infomil en Geodan, in gesprek met u. We geven dan een uitgebreide introductie op het REV, wat er bij het hele proces komt kijken en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Voor het succes van het gesprek is het belangrijk dat zowel de EV-adviseur als een data-specialist en de ICT-specialist aanwezig zijn bij de startsessie. Het gaat hierbij om de specialisten die nu bij het RRGS en het zaaksysteem betrokken zijn. Het aansluiten op het REV vraagt namelijk ook om hun expertise.

Benodigdheden en acties

 • afspraak maken met het REV-team
 • aanwezigheid van zowel EV-adviseur als data-specialist en/of ICT-specialist

Met de informatie die u in de startsessie heeft gekregen, kunt u vervolgens aan de slag gaan. Daarbij is het belangrijk dat u intern gaat kijken wie u nodig heeft om de volgende stappen te doorlopen. Dat vraagt medewerking van de ICT- en data-specialisten, maar ook zal u voor bestuurlijke inbedding moeten zorgen.

Bestuurlijke inbedding

Het is van belang dat bestuurders de noodzaak en het belang van het REV kennen en dat een omgevingsdienst ook opdracht krijgt van gemeenten om namens hen de aansluiting op het REV te verzorgen. Overigens is het ministerie van IenW ook bezig met het onder de aandacht brengen van het REV bij de bestuurders.

Aanpassing zaaksysteem

Het is belangrijk om te weten of het zaaksysteem goed aansluit bij de opbouw van het REV. Daarvoor zult u contact op moeten nemen met de partij die het zaaksysteem verzorgt. Er zal daarnaast tijdelijk de mogelijkheid bestaan om via een aanleverportaal gegevens aan het REV te leveren.

Buiten deze organisatorische voorwaarden die u nodig heeft om te beginnen, begint en eindigt het natuurlijk met de data die u voorhanden heeft. De data zoals u die op dit moment heeft, moet eerst bekeken worden om te zien of er nog kenmerken missen of andere gegevens ontbreken die nodig zijn voor het REV. Om dit proces gemakkelijker te maken, maakt u gebruik van de informatiemodellen en het gegevenswoordenboek, waarin exact staat welke gegevens in het REV horen te staan. Dit hebben we hierboven in de figuur aangeduid met mapping.

 

Benodigdheden en acties

 • data over activiteiten in REV
 • medewerking van data-specialist en/of ICT-specialist
 • bestuurlijke inbedding en/of opdracht vanuit gemeente aan omgevingsdienst
 • contact opnemen
 • informatiemodellen
 • gegevenswoordenboek
 

De data uit de voorgaande stap zet u vervolgens om, zodat het bruikbaar is voor het REV aanleverbestand. Dit aanleverbestand heeft een standaard formaat, namelijk een json-bestand. Dit json-bestand wordt gebruikt om aan te sluiten op het REV of aan te leveren aan het aanleverportaal (zie volgende stappen).

De omzetting van de data doet u per activiteit aan de hand van de informatiemodellen, gegevenswoordenboek en de aanleverinstructie. Hier kunt u uit halen welke velden ingevuld moeten worden in het bestand, of velden verplicht of optioneel zijn en welke waarden daarin toegestaan zijn.

Benodigdheden en acties

 • data uit voorgaande stap
 • informatiemodellen
 • gegevenswoordenboek
 • aanleverinstructie

Het oefenen is hierin dus de 4e stap. Om te kunnen oefenen moet u beschikken over:
•         API-key, deze kunt u direct aanvragen bij Geodan (REV@geodan.nl)
•         REV aanleverbestand, deze maakt u zelf op basis van de voorbeeld JSON-bestanden 
•         Aanleverinstructie, deze is onderdeel van de starterskit 
 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk (REV@rws.nl). 
 

Gebruik van RRGS gegevens

De gegevens uit het RRGS worden, voor zover dat kan, naar het REV overgezet. De data uit het RRGS zijn alleen niet een op een dezelfde data als die in het REV moeten staan. Ook zult u nieuwe data aan het REV moeten kunnen aanleveren, zodra de Omgevingswet van kracht wordt. Dit betekent dat niet aansluiten op het REV tot problemen kan leiden zoals:

 • geen goed overzicht meer van de risico’s binnen het werkgebied.
 • omgevingsplannen moeten gemaakt worden met incomplete kennis van de risico’s en dat zou tot saneringssituaties kunnen leiden. Ook bij vergunningverlening kan dit gebrek aan kennis gevolgen hebben.
 • de wettelijke plicht is er om gegevens over externe veiligheidsrisico’s te verzamelen en in het register onder te brengen. Dit is ook van belang om andere overheden bij hun planvorming en vergunningverlening te kunnen helpen. Ook is het essentieel dat de burgers op deze manier op de hoogte blijven van alle risico’s in hun omgeving.